Exploring Darkness Through Embodied Writing Workshop

Søndag (27.02)
18:00 - 19:30 (Norsk tid)
Saint - Petersburg / Online
Gratis (krever påmelding)
Virtual Event

Exploring Darkness Through Embodied Writing Workshop

18:00 – 19:30 (Norsk tid)

20:00 – 21:30 (Moskva tid)

I disse dager ser vi mørke som det motsatte av lys, som en mangel, negativitet, margininalitet. Men dualismen av lys og mørke oppsto som en symbolsk formel for moral først da urmørket ble splittet i lys og mørke. Mørket er også det nattlige rom i Arktis, en spesiell materiell tilstand, et rom av usynlighet og samtidig en kilde til frigjøring og alternativ kunnskap.

Kropp er et omstridt felt og er uatskillelig fra det å skrive. På en lignende måte er enhver teori uatskillelig fra personlig fortelling, politikk og kamp. Ved å skrive setter jeg verden i orden, gir den et håndtak så jeg kan gripe den.Jeg skriver for å registrere hva andre sletter når jeg snakker, for å skrive om historiene andre har skrevet feil om meg, om deg. Kroppen er grunnlaget for tanken. Kroppen er en tekst.

Denne workshopen om kroppsliggjort kollektiv skriving inviterer deltakerne til å utforske potensialene til mørket og det å være i mørket som en kilde til frigjøring og alternativ kunnskapsproduksjon. Det er mulig å delta på russisk, engelsk og norsk.

Ideene til workshopen er inspirert av feltarbeid til Irina Shirobokova som levde og intervjuet kvinner i Murmansk-regionen, og tekster av Gloria E. Anzaldúa, Katherine McKittrick, Bayo Akomolafe, Hélène Cixous.

 

Bio: 

Irina Shirobokova, stipendiat ved City University of New York, spesialiserer seg på politisk antropologi, urban geografi og transdisiplinær forskning med fokus på feministiske og samarbeidende metoder, samt legemliggjort kunnskapsproduksjon.