Fjernsynsbro – New Era

Fjernsynsbro – New Era

Barents Spektakel 2022 presenterer: “FJERNSYNSBRO – NEW ERA” – en retro-futuristisk refleksjon over tida vi er i.

Prosjektet er produsert av den norske regissøren, produsenten og kunstneren Carl Christian Lein Størmer og de russiske produsentene og med-regissørene Zhanna Guzenko og Oleg Khadartsev fra Friday Milk. De har erfaring med samarbeidsprosjekter over grensa, og da de satte seg fore å lage noe sammen som skulle utforske hvordan pandemien har laget en ny form for isolasjon mellom våre to land – kom de tilfeldigvis over dette felles historiske øyeblikket på russisk og norsk kringkasting: “Fjernsynsbro” fra 1988.

I to TV-studio i henholdsvis Tromsø og Murmansk, møttes nordmenn og russere over satellitt – i det som ble den første direkte samsendingen mellom Norge og Sovjetunionen! Deltakerne på begge sider av grensa fikk anledning til å stille hverandre spørsmål og fortelle om alt fra politikk, næringsutvikling og hverdagsliv. Samtalen var ledet av journalisten Jan Espen Kruse på norsk side, og ble simultantolket.

– Jeg ble umiddelbart grepet og fascinert, det føltes samtidig veldig fremmed og langt bak i tid, samtidig som jeg raskt erkjente at problemstillingene som debatteres var veldig nær og gjenkjennbar. Ut av dette steg ideen om å forsøke å ta opp igjen kontakten, på tvers av stengte grenser, forteller produsent Carl Christian Lein Størmertil Sør-Varanger Avis.

I “Fjernsynsbro – New Era” skal kunstnerne og produsentene undersøke hvordan COVID-19 har skapt en ny isolasjon mellom våre to naboland, og bruke TV-arkivet som utgangspunkt for å lage et verk kommenterer og reflekterer over vår felles fortid, nåtid og framtid. De skal utvikle en film, og under Barents Spektakel 2022 skal det også ta form som en performativ gjenskaping – med et talkshow og scenografi inspirert av 1988-programmet. Denne gangen med “moderne satelittoverføring” mellom Kirkenes og Nikel!

Sendingen skal skje fysisk i Kirkenes og Nikel – og vil i tillegg kunne følges digitalt gjennom live-strømming!
Vi søker deltakere til å være en del av samtalepanelet i Kirkenes! Vi ønsker et panel med folk i ulike aldre, kjønn og bakgrunn – ellers er det viktigste å være nysgjerrig på å stille spørsmål og fortelle på tvers av grensa! Har du lyst å være med? Ta kontakt med oss i Pikene på Broen: astrid@pikene.no / 977 19 234